SV Mierlo-Geldrop

Welkom

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Algemene Informatie

Bestuur

Voorzitter: Isa van Meel ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Secretaris & Jeugdleider: Wim vd Biggelaar ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Penningmeester: Kuno Swuste

Wedstrijdleider: Han Braamkolk ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Bestuurslid: Marius Vorstman

 

Speeltijden en locaties

Senioren: Dinsdagavond vanaf 20:00 in Zaal de Weijer, Heer van Scherpenzeelweg 24, Mierlo

Jeugd in Mierlo: Zondagochtend van 10:00 tot 11:30 in 't Patronaat, Heer van Scherpenzeelweg 14, Mierlo

Jeugd in Geldrop: Dinsdagavond van 18:45 tot 19:45 in De Dreef, Willem Barentszweg 69, Geldrop

 

Teamleiders

Avondcompetitie: Han Braamkolk ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

NBSB-beker: Isa van Meel ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

 

Contributie

(per jaar)

Senioren: € 27,-

Jeugd (15 t/m 19 jaar): € 22,50

Jongeren: € 20,25

Ieder tweede en volgende gezinslid krijgt 50% korting; gezinsmaximum: € 40,50

 

Ereleden

Bert Baas

Wim van den Biggelaar

Sjim Jonkmans

Hans Josiassen

 

Webbeheerder

Pim Blijlevens

 

Privacystatement van de Schaakvereniging Mierlo-Geldrop

1. Introductie

De Schaakvereniging Mierlo-Geldrop is de beheerder van de website www.mierlogeldrop.nl en eventuele specifieke websites voor door de Vereniging te organiseren toernooien. In dit document wordt aangegeven hoe de Vereniging persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is de Vereniging.

De Vereniging zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Vereniging houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Persoonsgegevens worden door de Vereniging verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan de Vereniging ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van de Vereniging, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen uw identiteit en contactgegevens zoals bondsnummer, telefoonnummer, e-mailadres en naam, adres en woonplaats.

Op de websites van de Vereniging komt geen beeldmateriaal waarop leden herkenbaar zijn, behalve op de website van door de vereniging georganiseerde toernooien, daar kunnen leden als vrijwilliger of deelnemer op beeldmateriaal staan, zij moeten daar expliciet toestemming voor hebben gegeven. Beeldmateriaal waarop deelnemers staan kunnen op de website van door de Vereniging georganiseerde toernooien staan als ze daartoe toestemming hebben gegeven.

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van de Vereniging worden niet verzameld.

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

· Het uitoefenen van de doelstellingen van de Vereniging, zoals:

i. contact met u opnemen;

ii. u informatie te sturen;

iii. het organiseren van schaakwedstrijden;

iv. het bijhouden van uitslagen en standen;

v. het faciliteren en bevorderen van deelname aan schaakwedstrijden.

· Het bijhouden van een ledenadministratie;

· Het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

· Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van de Vereniging, dan kunt dit kenbaar maken aan de secretaris van de Vereniging

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (NBSB en KNSB).
Daarnaast verstrekt de Vereniging ten behoeve van de ratingverwerking wedstrijduitslagen aan de KNSB.

Geen commercieel gebruik

De Vereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Vereniging kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief het lidmaatschap van de Vereniging laten vervallen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Vereniging neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwijzingen naar andere websites

De website van de Vereniging zal geen aanklikbare verwijzingen en/of advertenties naar websites van bevatten. De websites van de Vereniging zullen geen cookies bevatten.

7. Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen met betrekking tot privacygerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van de Vereniging. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Wijzigingen van het privacystatement

Het bestuur van de Vereniging behoudt zich het recht voor om dit privacystatement te wijzigen. De geldende versie is altijd te raadplegen op de website van de vereniging.

9. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacystatement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van de Vereniging.

10. Goedkeuring

Dit privacystatement is goedgekeurd op de bestuursvergadering dd. 18-9-2018